مرور برچسب

گلچین آهنگ های آغاسی

بتراش ای سنگ تراش از آغاسی

بتراش ای سنگ تراش بتراش ای سنگ تراش سنگی از معدن درد بهر مزارم بتراش روی سنگ قبر من عکسی از چهره ی زیبای نگارم بتراش بتراش ای سنگ تراش بتراش ای سنگ تراش سنگی از معدن درد بهر مزارم بتراش روی سنگ قبر من عکسی از چهره ی زیبای نگارم…

لب کارون چه گل بارون از آغاسی

لب کارون چه گل بارون میشه وقتی که میشینن دلدارون تو قایقها دور از غمها می خونن نغمه خوش لب کارون هر روز و تنگ غروب تو شهر ما صفا داره لب شط پای نخلها خوشه با جنگ و نی و ساغر و می میشه با شادی و غم زمانه طی چه خوب و قشنگه لب…