مرور برچسب

مرا ببوس

دانلود آهنگ مرا ببوس از منصور

مرا ببوس مرا ببوس برای اولین بار برای اولین باربرای اولین بار مرا ببوس مرا ببوس برای اولین بار برای اولین بار مرا ببوس مرا ببوس مرا ببوس ببوس ای دختر زیباکه جون تازه میگیرم تو لب تر کن به یک بوسه جلو چشم تو میمیرم من از طرز نگاه…