مرور برچسب

تن عریون باغچه چون بیابون

آهنگ زمستون افشین مقدم

دانلود زمستون تن عریون باغچه چون بیابون افشین مقدم  زمستون تن عریون باغچه چون بیابون درختا با پاهای برهنه زیر بارون نمیدونی تو که عاشق نبودی چه سخته مرگ گل برای گلدون گل و گلدون چه شبها نشستن بی بهانه واسه هم قصه گفتن…