مرور برچسب

الله الله کو صبح فتح و ظفر

دانلود نوحه زیبا و متفاوت الله الله در شهر یزد به صورت تصویری و صوتی

دانلود  الله الله  بزن ای آه غمگین نفسی در هیاهو قفس سینه بشکن بزن آهنگ یاهو الله الله کو صبح فتح و ظفر کی می آید پایان رنج بشر عالم در شور و نواست انسان بر دیر فناست یکسو طغیان ستم یکسو آهنگ بلاست نه خروش آوایی نه امیدی از…