مرور برچسب

آقاسی

لب کارون چه گل بارون از آغاسی

لب کارون چه گل بارون میشه وقتی که میشینن دلدارون تو قایقها دور از غمها می خونن نغمه خوش لب کارون هر روز و تنگ غروب تو شهر ما صفا داره لب شط پای نخلها خوشه با جنگ و نی و ساغر و می میشه با شادی و غم زمانه طی چه خوب و قشنگه لب…