مرور رده

ابیات مشاعره ای

مشاعره نوعی مسابقه شعرخوانی از حفظ است که از قدیم بین مردم ایران رواج داشت و هرکس با شرکت در آن، اشعار محفوظ در حافظه خود را به رخ دیگران می کشید.

مشاعره می‌تواند بر اساس شعرهای سروده خودِ فرد (به ویژه سروده‌های فی‌البداهه) باشد یا بر اساس شعر شاعران دیگر.

مشاعره گاهی اوقات به این شکل است که هر یک از افراد بیتی شعر از بر می‌خواند و نفر بعدی باید شعر خویش را با آخرین حرف آن بیت آغاز کند.

ما در بخش مشاعره، ابیاتی که با کلیه حروف الفبا شروع می شوند را بری شما آماده کرده ایم:

شعر با آ برای مشاعره

شعر با الف برای مشاعره

شعر با ب برای مشاعره

شعر با پ برای مشاعره

شعر با ت برای مشاعره

شعر با ث برای مشاعره

شعر با ج برای مشاعره

شعر با چ برای مشاعره

شعر با ح برای مشاعره

شعر با خ برای مشاعره

شعر با د برای مشاعره

شعر با ذ برای مشاعره

شعر با ر برای مشاعره

شعر با ز برای مشاعره

شعر با ژ برای مشاعره

شعر با س برای مشاعره

شعر با ش برای مشاعره

شعر با ص برای مشاعره

شعر با ض برای مشاعره

شعر با ط برای مشاعره

شعر با ظ برای مشاعره

شعر با ع برای مشاعره

شعر با غ برای مشاعره

شعر با ف برای مشاعره

شعر با ق برای مشاعره

شعر با ک برای مشاعره

شعر با گ برای مشاعره

شعر با ل برای مشاعره

شعر با م برای مشاعره

شعر با ن برای مشاعره

شعر با و برای مشاعره

شعر با هـ برای مشاعره

شعر با ی برای مشاعره

شعر با حرف الف برای مشاعره

مشاعره نوعی مسابقه شعرخوانی است که از قدیم بین مردم ایران رواج داشت و هرکس با شرکت در آن، اشعار محفوظ در حافظه خود را به رخ دیگران می کشید. مشاعره می‌تواند بر اساس شعرهای سروده خودِ فرد (به ویژه سروده‌های فی‌البداهه) باشد یا بر اساس شعر…

شعر با حرف ب برای مشاعره

شعرهایی که با حرف ب شروع می شود در واقع ابیاتی است که با حرف ب آغاز می شوند. شعر با ب بیشتر برای مسابقات مشاعره کاربرد دارد و هرگاه شعری با حرف ب تمام شود، نفر بعد باید بیتی که با حرف ب آغاز میشود را بخواند. در این صفحه ما شعرهایی…

شعر با حرف پ برای مشاعره

شعرهایی که با حرف پ شروع می شود در واقع ابیاتی است که با حرف پ آغاز می شوند. شعر با پ بیشتر برای مسابقات مشاعره کاربرد دارد و هرگاه شعری با حرف پ تمام شود، نفر بعد باید بیتی که با حرف پ آغاز میشود را بخواند. در این صفحه ما شعرهایی با…

شعر با حرف ت برای مشاعره

شعرهایی که با حرف ت شروع می شود در واقع ابیاتی است که با حرف ت آغاز می شوند. شعر با ت بیشتر برای مسابقات مشاعره کاربرد دارد و هرگاه شعری با حرف ت تمام شود، نفر بعد باید بیتی که با حرف ت آغاز میشود را بخواند. در این صفحه ما شعرهایی…

شعر با حرف ث برای مشاعره

ابیاتی که با حرف ث شروع می شود در واقع شعرهایی هستند که ابیاتش با حرف ث آغاز می شوند. شعر با ث بیشتر برای مسابقات مشاعره کاربرد دارد و هرگاه شعری با حرف ث تمام شود، نفر بعد باید بیتی که با حرف ث آغاز میشود را بخواند. در این صفحه ما…

شعر با حرف ج برای مشاعره

شعر با ج در واقع به مفهوم ابیاتی است که با حرف ج شروع می شود و کاربرد آن بیشتر بر می گردد به مسابقه مشاعره و کسانی که علاقمندند در مشاعره شرکت نمایند. همانطور که اشاره شد شعر با ج بیشتر برای مسابقات مشاعره کاربرد دارد و هرگاه شعری با حرف…

شعر با حرف چ برای مشاعره

شعر با چ در واقع به مفهوم ابیاتی است که با حرف چ شروع می شود و کاربرد آن بیشتر بر می گردد به مسابقه مشاعره و کسانی که علاقمندند در مشاعره شرکت نمایند. همانطور که اشاره شد شعر با چ بیشتر برای مسابقات مشاعره کاربرد دارد و هرگاه شعری با حرف…

شعر با حرف ح برای مشاعره

حوادث چو باد است و گیتی چو دریا خلایق چو کشتی و عدلش چو لنگر ( امیر معزی ) حالم از قاصدان نمی شنوی نامم از نامه بر نمی خوانی ( اوحدی ) حکایت کند نرگس اندر چمن ز چشم دلارام روز خمار ( عنصری ) حاصل ما ز زلف و عارض اوست اشک چون خون و…

شعر با حرف خ برای مشاعره

خوار شد بر درت هلالی و گفت: این نه خواریست، عزتست مرا ( هلالی جغتایی ) خرمی بر ما شایدکه به سالی زین پیش رخت افکندیم از شهر سوی هامونا ( ملک الشعرای بهار) خاک یثرب از دو عالم خوشتر است ای خنک شهری که آنجا دلبر است ( اقبال لاهوری )…

شعر با حرف د برای مشاعره

مشاعره نوعی مسابقه شعرخوانی است که از قدیم بین مردم ایران رواج داشت و هرکس با شرکت در آن، اشعار محفوظ در حافظه خود را به رخ دیگران می کشید. مشاعره می‌تواند بر اساس شعرهای سروده خودِ فرد (به ویژه سروده‌های فی‌البداهه) باشد یا بر اساس شعر…

شعر با حرف ژ برای مشاعره

شعر با حرف ژ برای مشاعره بسیار در دیوان اشعار شعرا کم یافت می شود، اما ما با جستجوی بسیار توانسته ایم ابیاتی که با ژ شروع می شود را برای شما جمع آوری کنیم. اگر شما نیز شعر با ژ یا بیتی که با ژ شروع می شود را می دانید در قسمت نظرات برای…