دانلود آهنگ سراب آرزو از مرضیه

منم چو چشمه ی سرابم

چو نقش آرزو بر آبم

همچو قصه و فسانه ام

دانلود آهنگ سراب آرزو از مرضیه

بلرزدم دل از نسیمی

به بحر زندگی حبابم

در زمانه بی نشانه ام

آرزوآرزو

ای سراب بی کران

ای امید بی نشان

ای که شعله های تو

آتشم زند به جان

عشق من بود گناه من

منم عاشق منم رسوا

بار غم به دل نشسته ای

منم عاشق منم شیدا

مرغ بال و پر شکسته ای

چرا از ما تو ای زیبا

رشته ی الفت گسسته ای

نمی پرسی ز حال ما

فارغ از این جان خسته ای

جز به دل مشتاقان غم خانه نمی سازد

وانکه ندارد سوزی دیوانه نمی سازد

سوز دل بود گواه من

منم عاشق منم رسوا

بار غم به دل نشسته ای

منم عاشق منم شیدا

مرغ بال و پر شکسته ای

چرا از ما تو ای زیبا

رشته ی الفت گسسته ای

نمی پرسی ز حال ما

فارغ از این جان خسته ای

به چشم تو بیگانه منم

چو قصه و افسانه منم

به دلبری افسانه تویی

ز عاشقی دیوانه منم

نه از دلم گیری خبری

نباشدت بر ما نظری

نه اشک من سوزد دل تو

نه آه من دارد اثری

منم عاشق منم رسوا

بار غم به دل نشسته ای

منم عاشق منم شیدا

مرغ بال و پر شکسته ای

چرا از ما تو ای زیبا

رشته ی الفت گسسته ای

نمی پرسی ز حال ما

فارغ از این جان خسته ای

دانلود آهنگ سراب آرزو از مرضیه : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

54 − = 47