دانلود آهنگ ستاره در سقوط از هاتف

من از یه راه دور از قریه ها میام از مهر یک سکوت

رو به صدا میام من از یه چار دیوار یه گلدون و یه پنجره

با یه بغل غزل پیش شما میام من از یه راه دور

دانلود آهنگ ستاره در سقوط از هاتف

از قریه ها میام از مهر یک سکوت رو به صدا میام

من از یه چار دیوار یه گلدون و یه پنجره با یه بغل غزل

پیش شما میام من از یه خاطره از کنج بغض سرخ

از نبض زنده ی گذشته ها میام

من از تنبیه گل تحقیر این نفس

برای شستشوی آینه ها میام

از امتداد آه از ریشه ها میام

من رو به قبله ی همیشه ها میام

من از یه قصه یا یه خلصه ای بلند

برای فتح شب ببین من تا کجا میام

من به شهادت ستاره در سقوط

از عمق طوفانی حادثه ها میام

از امتداد آه از ریشه ها میام

من رو به قبله ی همیشه ها میام من از یه قصه یا

یه خلصه ای بلند برای فتح شب ببین من تا کجا میام

من به شهادت ستاره در سقوط

از عمق طوفانی حادثه ها میام

من از یه راه دور از قریه ها میام از مهر یک سکوت

رو به صدا میام من از یه چار دیوار یه گلدون و یه پنجره

با یه بغل غزل پیش شما میام از پرسه های دیر

تو کوچه های دنج برای هم خوابی با بنفشه ها میام

از امتداد آه از ریشه ها میام من رو به قبله ی

همیشه ها میام من رو به قبله ی همیشه ها میام

من رو به قبله ی همیشه ها میام من رو به قبله ی همیشه ها میام

دانلود آهنگ ستاره در سقوط از هاتف : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 + = 22