دانلود آهنگ وقفه از هاتف

فاصله تا نبودن من نفسای ممتد توست

تو که کمیابی مثل شعر تو رو تو کدوم غزل جست

زندگی بیرنگه وقتی تو تو لحظه هام نباشی

دانلود آهنگ وقفه از هاتف

وقفه تو صدام میافته از قصیده هام جدا شی

نمیتونه غیبتت رو متحمل بشه دستام

مختصر نظاره ای کن به تلاطم نفسهام

تو شکوه سبز شعری تو طلوع بی کسانه

با تو باید زندگی کرد تا غروب مؤمنانه

تو رو تو کدوم ترانه تو کدوم شب جستجو کرد

تو را تا کی از خدا خواست داشتنت رو آرزو کرد

کاش میشد دائم تو رو دید جاتو از ستاره پرسید

زیر پوستت زندگی کرد تو رو عاشقانه بوسید

زندگی بیرنگه وقتی تو تو لحظه هام نباشی

وقفه تو صدام میافته از قصیده هام جدا شی

زندگی بیرنگه وقتی تو تو لحظه هام نباشی

وقفه تو صدام میافته از قصیده هام جدا شی

زندگی

فاصله تا نبودن من نفسای ممتد توست

تو که کمیابی مثل شعر تو رو تو کدوم غزل جست

زندگی بیرنگه وقتی تو تو لحظه هام نباشی

وقفه تو صدام میافته از قصیده هام جدا شی

تو شکوه سبز شعری تو غروب بی کسانه

با تو باید زندگی کرد تا طلوع مؤمنانه

با تو باید زندگی کرد تا طلوع مؤمنانه

با تو باید زندگی کرد تا طلوع مؤمنانه

با تو باید زندگی کرد تا طلوع مؤمنانه

با تو باید زندگی کرد تا طلوع مؤمنانه

دانلود آهنگ وقفه از هاتف : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + 1 =