دانلود آهنگ دختر کابل از هاتف

دختر کابل بانوی تحمل حبسی زیر چادر همزاد تو هر گل

عطر وجودت پیچیده سر پل آزرده دل تو پژمرده شده گل

چشات نقش و نگاره ولی پشت حصاره

دانلود آهنگ دختر کابل از هاتف

قلب مهربونت خیلی بردباره

چشات شکل ستاره ولی پشت حصاره

بهار از گل روی تو خیلی شرمساره

دختر افغان در خانه به زندان

از فرط شقاوت رنجیده فراوان

حرم وجودش قایم به خیابان

رخسار ظریفش پوشانده حریفان

چشات نقش و نگاره ولی پشت حصاره

قلب مهربونت خیلی بردباره

چشات شکل ستاره ولی پشت حصاره

بهار از گل روی تو خیلی شرمساره

واسه دستای در بند تو من میخوانم

واسه دستای در بند تو من میخوانم

من آرزوی پرواز تو دارم آید آنروزی که برقصی دوباره

در زندگانی آفت بسیاره آفت بسیاره آفت بسیاره

چشات نقش و نگاره ولی پشت حصاره

قلب مهربونت خیلی بردباره

چشات شکل ستاره ولی پشت حصاره

بهار از گل روی تو خیلی شرمساره

دختر کابل بانوی تحمل حبسی زیر چادر همزاد تو هر گل

عطر وجودت پیچیده سر پل آزرده دل تو پژمرده شده گل

دختر افغان در خانه به زندان

از فرط شقاوت رنجیده فراوان

حرم وجودش قایم به خیابان

رخسار ظریفش پوشانده حریفان

چشات نقش و نگاره ولی پشت حصاره

قلب مهربونت خیلی بردباره

چشات شکل ستاره ولی پشت حصاره

بهار از گل روی تو خیلی شرمساره

دانلود آهنگ دختر کابل از هاتف : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

49 + = 57