دانلود آهنگ نفت (خونه) از هاتف

خونه بود و کوچه بود محله بود گندمو مزرعه بود و گله بود

خونه بود سقفش اگر چه چکه میکرد

خواب رو پشت بومش معرکه میکرد

دانلود آهنگ نفت (خونه) از هاتف

دلی بود که غصه رو حوصله میکرد

سفره بود مادری بود دو رکعت شکر سحرگاه

در میزد مهمون ناخونده هر از گاه

خونه بود پنجره بود دختری اونور دیوار

شکل یک لبخند معصوم پشت چادر حین دیدار

از پی نون همه بودن اما نه به قیمت جون

پشت دست و میسوزوندن اما سنگسار نمیشد تنا تو میدون

اونروزها آخر دی ماه مکتب و میشد به هم ریخت

پاورقی های تندو گاهی از ترانه آویخت

گر چه نم داشت کف خونه برام اما بهترین بود

جای دنج کودکیها گرچه حقم بیش از این بود

گوشهء حیاط خونه سایه تو اومد و رفت بود

بیرون خونه هیاهو زیر خاکش پر نفت بود

خونمون رو آب حوضش شبا عکس ماه میافتد

خونه اندوه عظیم و زیر سقفش راه نمیداد

توی باغ پشت خونه پر نارنج رسیده

توی طرح آسمونش پر ابرای کشیده

گوشهء حیاط خونه سایه تو اومد و رفت بود

بیرون خونه هیاهو زیر خاکش پر نفت بود زیر خاکش پر نفت بود

دانلود آهنگ نفت (خونه) از هاتف : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 64 = 69