دانلود آهنگ نقاب از هاتف

وقت روحانی گریه از تو ختم التهابه

اون که روبروت می خنده خود من نیست یه نقابه

بارش رباعی هر سوحتی ایثار ترانه

دانلود آهنگ نقاب از هاتف

همه در وصف تو بوده وصف من شرح عذابه

به من این بختو ندادی تا گرفتار تو باشم

اون قدر بمیرم از تو تا تو دنیای تو جا شم

به من این بختو ندادی تا گرفتار تو باشم

اون قدر بمیرم از تو تا تو دنیای تو جا شم

سهم من از ما همینه یه نقاب بی صداشم

سهم من از ما همینه وسط بازی رهاشم

نمی تونم تا همیشه پشت این نقاب باشم

تو به اندازه طغیان من قده حباب باشم

من همه حراسم اینه منو بازنده ببینی

حتی در موقع مرگم تو به سوکم ننشینی

به من این بختو ندادی تا گرفتار تو باشم

اون قدر بمیرم از تو تا تو دنیای تو جا شم

به من این بختو ندادی تا گرفتار تو باشم

اون قدر بمیرم از تو تا تو دنیای تو جا شم

سهم من از ما همینه یه نقاب بی صداشم

سهم من از ما همینه وسط بازی رهاشم

نمی تونم تا همیشه پشت این نقاب باشم

تو به اندازه طغیان من قده حباب باشم

من همه حراسم اینه منو بازنده ببینی

حتی در موقع مرگم تو به سوکم ننشینی

دانلود آهنگ نقاب از هاتف : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + 4 =