دانلود آهنگ تریاک از هاتف

والا آقا دروغ چرا تا قبر آ آ آ آ آ

آب گرون نون گرون و برق گرون

خمیر گرون و ماست گرون

دانلود آهنگ تریاک از هاتف

کشک گرون سنگ نمک و پنیر گرون

مثل گمشده ها گم و گیج و مستیم

داریم به ساز این دنیا میرقصیم

داریم به ساز این دنیا میرقصیم

اوضاءقاراشمیشه

رقاصه درویشه

بزن و بکوب حالا تو

خود جزیرهء کیشه

آره اوضاع شلم شورباست

عجب ولوله ای برپاست

دنبال یه لقمهء نون

تا بوق سگ دعواست

دعوا سر لحاف ملاست

یدونه نون لواش صد تومن

یه چای قند پهلو صد تومن

تو خوابم نبینی باقلوا

چهارتا برگ هلو صد تومن

چهارتا برگ هلو صد تومن

آش شله قلمکاره

وزیره کاره بیکاره

سر پست وزیر فرهنگ

شخص نونوا و نجاره

کار نونوا کار نجار

خودش یه عالمه کاره

خودش یه عالمه کاره

بازم حرف توپ و تانکه

حرف ژنرال بی باکه

اونوقت ما استراتیژمون

پای منقل تریاکه

آش شله قلمکاره

صاحب تاکسیه تیمساره

این آقا دکه بنزینیه

وزیر نفت درباره

هر چی میرز بنویس و دیلماج بود

حالا سفیر و کارداره

حالا سفیر و کارداره

میگن کار کاره این روساست

گمونم کاره انگلیساست

زیر آستینشون دست

ناپلئون بناپارت پیداست

اوضاع هشل هفته

دعوا سر نفته

سر نخ این اوضاع

از دست ما در رفته

آره مزد یه ماه سگ دو

تمومه ته هفته

فقط میمونه چک و سفته

سناریو چه غمناکه

همه بحثا پیش دلاکه

حالا شاخ در میاره آدم

عمه علامه سلطان راکه

اوضاع قمر در عقربه

جون کندنه تا نصفه شبه

بالا که بری ماست کیسه سو

پائین که بیای دوغ عربه

اوضاع قمر در عقربه

جون کندنه تا نصفه شبه

بالا که بری ماست کیسه سو

پائین که بیای دوغ عربه

قرض قوله و رهن و طلبه

آشه شله قلمکاره

وزیر بهداری بیماره

اصا شاهکاره این اوضاع

زندونا پر شهرداره

وزیر دارائیه سابق

به کل شهر بدهکاره

یه چای تو نعلبکی صد تومن

یه دوغه الکی صد تومن

تو خوابم نبینی باقلوا

یه نصفه سنگکی صد تومن

آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته

آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته

آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته

آش کشک خالته بخوری پاته نخوری پاته

سر هر کار که بری آقازادهی خوده رئیسه

رد پاشو که بگیری هر چی پوله تو بانکه سوئیسه

هر چی پوله تو بانکه سوئیسه

سر هر کار که بری آقازادهی خوده رئیسه

رد پاشو که بگیری هر چی پوله تو بانکه سوئیسه

هر چی پوله تو بانکه سوئیسه

والا آقا دروغ چرا همه رو گفتی الا دو سه تا

دانلود آهنگ تریاک از هاتف : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 1 = 4