دانلود آهنگ یا رهن یا اجاره از سندی

اگه بخوای یه آلونک داشته باشی که با زن و بچت بری بشینی توش باسه یه سال بگو راش چیه

دم هر بنگاهی می ری میگی آقا خونه می خوام می گه اول بگو چقدر داری چقدر داری راش چیه

وای یا رهن یا اجاره آقا ما که گفتیم طبقه دوم چرا می بریمون طبقه سوم

دانلود آهنگ یا رهن یا اجاره از سندی

تلفنم که نداره تو گفتی با تلفن شمالیم که نیستش آقا فکری بکن

طبقه اول رو می گن همکف پله ها رو دیگه حساب نمی کنن

تلفنم همین روزا میان می کشن شمالی و جنوبیشم فرقی نمی کنن

آقا تو که گفتی خونه انباری داره بدون انباری نمی کنیم اجاره

صاب خونه نباید اینجا زندگی کنه با دوربین بپاد کی میاد و کی می ره

آقا صاب خونه گیرین کارد داره سالی یه بار میاد کاری به تو نداره

در ضمن اینم انباریش زکی این که درش قفله انباری که هست داداش

اگه بخوای یه آلونک داشته باشی که با زن و بچت بری بشینی توش باسه یه سال بگو راش چیه

دره هر بنگاهی می ری میگی آقا خونه می خوام می گه اول بگوچقدر داری چقدر داری راش چیه

وای یا رهن یا اجاره اگه رهنی باشه جلو زیاد می خوان واسه یه خوابه هفت میلیون می خوان

اجاره هم که هر سال می ره بالاصاب خونه سر سال بامبول میاد

اگه خونه خراب بشه صاب خونه می گه خودت درست کن

وقتی که خواستی جول و بساطت رو جم کنی بلند شی اساس بکشی با ما حساب کن

تازه یه چیزی هم طلبکار می شه شاکی می شه

پوله جلو تو هم ملا خور می شه سمبل میشه مث اژدا سرت خراب میشه

خونه که بهت می دن لخت و خالی خودت باید کاغذ و رنگ بمالی

سیمه برقش ازتو دیوار اومده بیرون نه چراغ و پریز توی اتاقاشون

اگه بخوای یه آلونک داشته باشی که با زن و بچت بری بشینی توش باسه یه سال بگو راش چیه

دره هر بنگاهی می ری میگی آقا خونه می خوام می گه اول بگو چقدر داری چقدر داری راش چیه

وای یا رهن یا اجاره وای یا رهن یا اجاره

صاب خونه اگه اسلامی باشه می گه تو خونه پارتی نباشه

با روسری بیاین با روسری برین موسیقی لوس آنجلسی نزارین

صاب خونه خسیسم یه جور دیگست میگه ندید تو خونه جا به کس

پوله شارج ساختمون می ره بالا نیارین تو خونه فک و فامیلا

اساس کشی هم که می دونی واویلاست

یه ماشین گنده می خوای حالا اون کجاست

برو دنبال کامیون آبی بار زد برو کارگرم بگیر باسه حمله بار

باهاشون نفری ۱۰۰۰ تومن طی کن بیارشون اساسارو ببرن

تا میگی برو طبقه هفتم می گه نه کمتر از پنج تومن نمی برن

خرت و پرت و کوچیکارو بزار عقب ماشین

و یه کارتونم پر از چند تا فیلم و نوار

گشتیه می بینه ماشین تا گلو پره می گه آقا یواش بزن کنار

می گه اینا ماله کیه میگی ماله خودمون

میگه کارته ماشین و پیاده شین

صندوق عقب رو می بینه چی داری شانس بیاری نبینه وگرنه آقا کلانتری

اگه بخوای یه آلونک داشته باشی که با زن و بچت بری بشینی توش باسه یه سال بگو راش چیه

دره هر بنگاهی می ری میگی آقا خونه می خوام می گه اول بگوچقدر داری چقدر داری راش چیه

وای یا رهن یا اجاره وای یا رهن یا اجاره وای یا رهن یا اجاره

دانلود آهنگ یا رهن یا اجاره از سندی : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 73 = 75