دانلود آهنگ حرف دل از سندی

بد جوری عاشقت شدم بد جوری عاشقت شدم

بد جوری عاشقت شدم شدم شدم

توی ریتم و وزن و قافیه حاشیه رفتن اون کافیه

دانلود آهنگ حرف دل از سندی

بیا بریم سراغ اصل حال هرچی که به جزعشق اضافیه ه

با واژه ها بازی نکن وقت تلف نکن بگو و و

جون کلام داد زدم بی جرو بحث و گفتگو و و

بوسه ی نقدت مال من بد جوری عاشقت شدم

قند لبات حلال من بد جوری عاشقت شدم

بیشترازاون که بشه گفت بد جوری عاشقت شدم

حرف دل باید که گفت بد جوری عاشقت شدم

بد جوری عاشقت شدم بد جوری عااااشقت شدم

هرجا که بری باهات میام هرچی که بخوای همون میشه

قبول جون بخوای من میدم اگه نخوای حروم میشه ه ه

یه چیزکم تو زندگیم اونم توی و اون چشات

همینو میدونم دلم بد جوری خو کرده باهااات

بوسه ی نقدت مال من بد جوری عاشقت شدم

قند لبات حلال من بد جوری عاشقت شدم

چشم خمارت مال من بد جوری عاشقت شدم

دار و ندارت مال من بد جوری عاشقت شدم

بد جوری عاشقت شدم بد جوری عااااشقت شدم

وعده نده طاقتم طاق شده سینه ام ازعشقت داغ شده

عادت من حلقه ی آغوش تو بوسه ی از لبای خاموش تو

بوسه ی نقدت مال من بد جوری عاشقت شدم

قند لبات حلال من بد جوری عاشقت شدم

بیشترازاون که بشه گفت بد جوری عاشقت شدم

حرف دل باید که گفت بد جوری عاشقت شدم

بد جوری عاشقت شدم بد جوری عااااشقت شدم

دانلود آهنگ حرف دل از سندی : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + 3 =