دانلود آهنگ سربازی از سندی

ده سال آزگار تویه مدرسه ها جون میکنی تا میشی جزو دیپلمه ها

تا که به هفت خان کنکور میرسی میزنن محکم تو سرت سهمیه ها

بسیجی که نیستی فامیل شهید که نیستی نه اصلا نیستی تو جزو آدما

دانلود آهنگ سربازی از سندی

وقتی که دیگه هیچی نمیشی وقتشه آش بخوری توی سربازخونه ها

به چپ چپ نظر به چپ به راست راست نظر به راست قدم رو ه هو ه هو ه هو ه هو ه هو برجلو برجلو

پنج شش تا از دژبانهای گردن کلفت همونطور که اصغری میگفت پوست سرت رو از ته قلفتی میکنن

میشی میشی مثل بزغاله ها تو سرت میزنن پوتینای بیست کیلویی پات می کنن

پالتوهای عهد بوقی تنت می کنند جلو اسایشگاه از جلو نظام نشونت میدن اگه بگی نمی خوام

توی پوتینات پر از شن و ماسه میکنند

روی گردنت آویزون می کنند یا علی ازتو مدد باید بری کلاغ پر کلاغ پرکلاغ پر

یه جارو میدن دستت با یه سطل

اب تو مستراح تی زمین شویی خر حمالی واااااااااااااااااااااااا اااای استهقاقیتم مالید

خبر داربه چب چب نظر به چب به راست راست نظر به راست قدم رو ه هو ه هو ه هو ه هو ه هو برجلو برجلو

نصف شبها هیچ و پوچ تیر مشقی و سر صبح از خواب ناز بیدارت میکنن توی سرما مینشونن

واسه فرمانده میمیری تا مرخصی بگیری از پادگان فرار میکنی تا فردا نری صبح گاهی یقلوی

به دست تو صف واسه ساچمه پلو به چب چب نظر به چب به راست راست نظر به راست قدم

رو ه هو ه هو ه هو ه هو ه هو به چب چب نظر به چب به راست راست نظر به راست قدم رو ه هو ه هو ه هو ه هو سرباز

دانلود آهنگ سربازی از سندی : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

91 − = 90