دانلود آهنگ مرد سالاری از سندی

باز از سر کار اومدیم خونه خسته هر چی کار کردیم دیگه بسه

زن سفره غذا چرا پهن نیست چرا نهار ما آماده نیست

پس چایی چی شد؟ صدامونو می خوای در بیاری

دانلود آهنگ مرد سالاری از سندی

کی یاد می گیری غذاپختن؟ ببین زنای مردم چه می کنن؟

تلفن زنگ زد دوباره تو بشین زن گوشی بر نمی داره

ها این کیه هر روز زنگ می زنه؟ بگو با تو کار داره

نری با تلفن حرف بزنی بابا نه نه تو دعوت نکنی

زن که حق تصمیم نداره ما می گیم با کی رفت و آمد کنه

آی لیلی لیلی لیلی لیلی آره زن خونه داری

آی لیلی لیلی لیلی لیلی آره زن زن بچه داری

آی لیلی لیلی لیلی لیلی آره زن شوهر داری

اینه مرد سالاری

بلند شو زن جواد آقا می یاد با بچه هاش

با دوتا زناش جمع و جور کن بذار بپز کار ندارم

تازه زاییدی؟ جون داری ؟ کمک داری یا نداری

نه کور خوندی! ما که دست به یه بشقاب نمی زنینیم

مگه نمی دونی ما تنبلیم

اگه حرف زیادی بزنی بهت می گم هری برو خونه بابات

اونجا بمون تا موهات مثل دندونات سفید شه

وای این دیگه چیه پوشیدی ما می گیم زن چی بپوشه

بدون تصمیم ما حتی حق نداره رنگ کنه موهاشه

آی لیلی لیلی لیلی لیلی آره زن خونه داری

آی لیلی لیلی لیلی لیلی آره زن زن بچه داری

آی لیلی لیلی لیلی لیلی آره زن شوهر داری

آی لیلی لیلی لیلی لیلی اینه مرد سالاری

چارتا زن مال مرداست بچه ها مال مرداست

حق زن مال مرداست قانون هم مال مرداست

زن بچه داری زن خونه داری زن شوهر داری

به این می گن مرد سالاری

آی زن بیا کفشامو واکس بزن لباساموم اتو بزن

مردی گفتیم زنی گفتیم هر چی تو خونه اونه که ما گفیتیم

مسافرت می خوای بری هی هی بدون ما مگه میشه

ما می گیم کجا باید رفت اینه که هست

می خوای بمون می خوای نمون

اگه رفتی سر کار اگه پول درآوردی می دونی که

تمام حقوقت مال ماست جمع و جور خونه مال شماست

آی لیلی لیلی لیلی لیلی آره زن خونه داری

آی لیلی لیلی لیلی لیلی آره زن زن بچه داری

آی لیلی لیلی لیلی لیلی آره زن شوهر داری

آی لیلی لیلی لیلی لیلی اینه مرد سالاری

آی لیلی لیلی لیلی لیلی

دانلود آهنگ مرد سالاری از سندی : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

91 − = 83