دانلود آهنگ یک مرد از طوفان

تو سری مردا تو همه دنیا

مثل تو هیچ مردی نمیشه پیدا

تو سری مردا تو همه دنیا

دانلود آهنگ یک مرد از طوفان

مثل تو هیچ مردی نمیشه پیدا

زیر آفتاب توی گرما واسه یه لقمه نون

تو داری خشت میزنی کار میکنی با دل و جون

دل تو پاک و زلاله مثل یک چشمه آب

نداری کینه از این زندگی خونه خراب

تو سری مردا تو همه دنیا

مثل تو هیچ مردی نمیشه پیدا

تو سری مردا تو همه دنیا

مثل تو هیچ مردی نمیشه پیدا

تو کتابا اومده قصه شهامتت

توی حرفا اومده مردی و صداقتت

کسی نیست پشت سرت به این و اون بدی بگه

حرف بد از تو بیاره و به دیگری بگه

تو سری مردا تو همه دنیا

مثل تو هیچ مردی نمیشه پیدا

تو سری مردا تو همه دنیا

مثل تو هیچ مردی نمیشه پیدا

واسه مادر پیرت تو هنوز خرجی میدی

دست تو با این که تنگه ولی چیزی نمیگی

نمیخوای قلب رئوف پیرزن رو بشکنی

واسه یه لقمه نون این در و اون در میزنی

نمیخوای قلب رئوف پیرزن رو بشکنی

واسه یه لقمه نون این در و اون در میزنی

تو سری مردا تو همه دنیا

مثل تو هیچ مردی نمیشه پیدا

تو سری مردا تو همه دنیا

مثل تو هیچ مردی نمیشه پیدا

دانلود آهنگ یک مرد از طوفان : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 5 = 2