دانلود آهنگ روم صحرا از طوفان

روم صحرا من خسته بچینم گل دسته دسته

آیم به خونه تو نازنینم لبام پر از خنده و دلم شکسته

بی نصیبم نازی جان بی تو غریبم نازی جان

دانلود آهنگ روم صحرا از طوفان

پیش چشمام میرود حجله رقیبم نازی جان

بی نصیبم نازی جان بی تو غریبم نازی جان

پیش چشمام میرود حجله رقیبم نازی جان

خداوندا دل زارم شده پر خون ز غم دیگر

سفر کنم در پی یار دیگر طلا گیرم قدش را ز پا تا سر

بی نصیبم نازی جان بی تو غریبم نازی جان

پیش چشمام میرود حجله رقیبم نازی جان

بی نصیبم نازی جان بی تو غریبم نازی جان

پیش چشمام میرود حجله رقیبم نازی جان

دانلود آهنگ روم صحرا از طوفان : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 23 = 24