دانلود آهنگ انتظار از آغاسی

تنها ترا امشب جستجو مردم

از بین خوبانت آرزو کردم

حیف از من و این وقت و این آشنائی

دانلود آهنگ انتظار از آغاسی

در شهر زیبارویان بر تو کردم

تو بودی اختیارم همه صبر و قرارم

اگرچه شکوه کردم ولی چشم انتظارم

امشب تو در این گریه مرا بگذار و بگذر

در دست غم وغصه مرا بسپار و بگذر

یک بار دیگر میکشی مرا در این دو راهی

دیگر تو مکن قلب مرا آزار و بگذر

تو بودی اختیارم همه صبر و قرارم

اگرچه شکوه کردم ولی چشم انتظارم

تو نگفتی یک بار دیگر با تو بسازم

تو نگفتی مگه کم کنی سوز و گدازم

تو نگفتی یک بار دیگر با تو بسازم

تو نگفتی مگه کم کنی سوز و گدازم

تو بودی اختیارم همه صبر و قرارم

اگرچه شکوه کردم ولی چشم انتظارم

تنها ترا امشب جستجو مردم

از بین خوبانت آرزو کردم

حیف از من و این وقت و این آشنائی

در شهر زیبارویان بر تو کردم

تو بودی اختیارم همه صبر و قرارم

اگرچه شکوه کردم ولی چشم انتظارم

امشب تو در این گریه مرا بگذار و بگذر

در دست غم وغصه مرا بسپار و بگذر

یک بار دیگر میکشی مرا در این دو راهی

دیگر تو مکن قلب مرا آزار و بگذر

دانلود آهنگ انتظار از آغاسی : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

80 − = 71