آهنگ کاشکی از ویگن

کاشکی تو رو چون گل

از شاخه میچیدم

آهنگ کاشکی از ویگن

میبویدمشو وانگه میبوسیدم

کاشکی چون آیینه روبرویت بودم

کاشکی همچون شانه بر گیسویت بودم

چه خوشا پیاله دادن تو

بهر خنده لب گشادن تو

دل من در این میانه شکست

بخدا زه وعده دادن تو

باز آآآآآآ

بار آآآآآآ

زین پس وفا کنیم

زین پس وفا کنیم

شوری بپا کنیم

شوری بپاکنیم

بانگ نشاط ما

خیزد به آسمانها

چه خوشا پیاله دادن تو

بهر خنده لب گشادن تو

دل من در این میانه شکست

بخدا زه وعده دادن تو

کاشکی تو رو چون گل

از شاخه میچیدم

میبویدمشو وانگه میبوسیدم

کاشکی چون آیینه روبرویت بودم

کاشکی همچون شانه بر گیسویت بودم

چه خوشا پیاله دادن تو

بهر خنده لب گشادن تو

دل من در این میانه شکست

بخدا زه وعده دادن تو

باز آآآآآآ

بار آآآآآآ

زین پس وفا کنیم

زین پس وفا کنیم

شوری بپا کنیم

شوری بپاکنیم

بانگ نشاط ما

خیزد به آسمانها

باز آآآآآآ

بار آآآآآآ

زین پس وفا کنیم

زین پس وفا کنیم

شوری بپا کنیم

شوری بپاکنیم

بانگ نشاط ما

خیزد به آسمانها

چه خوشا پیاله دادن تو

بهر خنده لب گشادن تو

دل من در این میانه شکست

بخدا زه وعده دادن تو

 

دانلود آهنگ کاشکی از ویگن : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 1 = 2