آهنگ دام گیسو از ویگن

بر شانه چون زلف پریشانت ریزد

عطر بهشتی بر گریبانت ریزد

آهنگ دام گیسو از ویگن

زلف سیاهت، ریزد به دوشت

چون عشقم افتد، در پشت گوشت

کم شانه زن بر حلقه مویت جانا

ترسم هزاران دل به دامانت ریزد

شد بسته عمرم، بر تار مویی

دیگر چه خواهی،دیگر چه جویی

آه ه هسر زلف تو بوسه زند،سر و روی تو را

دل عاشق خسته فتد، به کمند بلا

سر زلف تو بوسه زند،سر و روی تو را

دل عاشق خسته فتد ،به کمند بلا

مه روی تو جلوه دهد ،شب تار مرا آه

پس از این نشود دل من، دگر از تو جدا

آه ه هسر زلف تو بوسه زند،سر و روی تو را

دل عاشق خسته فتد، به کمند بلا

سر زلف تو بوسه زند،سر و روی تو را

دل عاشق خسته فتد، به کمند بلا

مه روی تو جلوه دهد، شب تار مرا آه

پس از این نشود دل من، دگر از تو جدا

مه روی تو جلوه دهد، شب تار مرا آه

پس از این نشود دل من، دگر از تو جدا

 

دانلود آهنگ دام گیسو از ویگن : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 7 = 1