آهنگ سلطان عشق از ویگن

این حال و هوا ساز و نوا ازدل تازه است

این همهمه ها زمزمه ها از دل تازه است

آهنگ سلطان عشق از ویگن

این عطرگل و چتر گل و چشمه رویا این بوی وفا جوی صفا از دل تازه است

از راه رسیده این دل تازه اون دل زدناش چه دلنوازه

این تازه نفس چکیده عشق می خونه واسم قصیده عشق

بازاین دل نوترانه بازه هرنغمه رو از جون می نوازه

از راه رسیده این دل تازه اون دل زدناش چه دلنوازه

این تازه نفس چکیده عشق می خونه واسم قصیده عشق

بازاین دل نوترانه بازه هر نغمه رو از جون می نوازه

این حال و هوا سازو نوا از دل تازه است

این همهمه ها زمزمه ها از دل تازه است

این دل نورسیده عاشق عاشقونه

عزیز تازه وارد اومده تا بمونه توبزم پرشوروتاب هلهله

ساز اومده به پیش سلطان عشق مست نیاز اومده

ازراه رسیده این دل تازه اون دل زدناش چه دلنوازه

این تازه نفس چکیده عشق می خونه واسم قصیده عشق

بازاین دل نوترانه بازه هرنغمه رواز جون می نوازه

این حال و هوا ساز و نوا ازدل تازه است این همهمه ها زمزمه ها از دل تازه است

این عطرگل و چتر گل و چشمه رویا این بوی وفا جوی صفا از دل تازه است

این حال و هوا از دل تازه است این سازونوا از دل تازه است

این حال و هوا از دل تازه است این سازونوا از دل تازه است

 

دانلود آهنگ سلطان عشق از ویگن : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 1 = 3