آهنگ نازنین از ویگن

دوست دارم نازنین

با من برقص نازنین

آهنگ نازنین از ویگن

چشمای تو نازنین

راهمو بست نازنین

دوست دارم نازنین

با من برقص نازنین

چشمای تو نازنین

راهمو بست نازنین

تو دلبر با نمکو شیرینی

رو حلقه خوبا مثل نگینی

مثل یه شاخه گل تو بوسهء باد

چه خوب می رقصی

چه به دل می شینی

نازتو بنازم که به چشمه دلم

فقط تو زیبای تو نازنینی

تو دلبر با نمکو شیرینی

رو حلقه خوبا مثل نگینی

مثل یه شاخه گل تو بوسهء باد

چه خوب می رقصی

چه به دل می شینی

نازتو بنازم که به چشمه دلم

فقط تو زیبای تو نازنینی

دوست دارم نازنین

با من برقص نازنین

چشمای تو نازنین

راهمو بست نازنین

کاشکی فقط دنیا بود من تو

یه کلبهء تنها بود من تو

وفا بود صفا بود من تو

فقط خود خدا بود من تو

کاشکی بمونی به همین شیرینی

رو حلقه خوبا مثل نگینی

مثل یه شاخه گل تو موسم باد

چه خوب می رقصی

چه به دل می شینی

نازتو بنازم که به چشم دلم

فقط تو زیبایی تو نازنین

دوست دارم نازنین

با من برقص نازنین

چشمای تو نازنین

راهمو بست نازنین

چشمای تو نازنین

راهمو بست نازنین

کاشکی فقط دنیا بود من تو

یه کلبهء تنها بود من تو

وفا بود صفا بود من تو

فقط خود خدا بود من تو

کاشکی بمونی به همین شیرینی

رو حلقه خوبا مثل نگینی

مثل یه شاخه گل تو موسم باد

چه خوب می رقصی

چه به دل می شینی

نازتو بنازم که به چشم دلم

فقط تو زیبایی تو نازنین

دوست دارم نازنین

با من برقص نازنین

چشمای تو نازنین

راهمو بست نازنین

چشمای تو نازنین

راهمو بست نازنین

 

دانلود آهنگ نازنین از ویگن : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 + 3 =