آهنگ وطنم از ویگن

منو تو مثل دو اقلیم

جدا دردوسوی کره سرگردانیم

آهنگ وطنم از ویگن

من وتو مثل دوسیاره

دورگاهی پیداوگهی پنهانیم

من وتوفاصلمون خیلی زیاده وطنم

بین مانامه رسون ابر و باده وطنم

من وتو فاصلمون خیلی زیاده وطنم

بین ما نامه رسون ابر وباده وطنم

توهمون کوه بلندی که اگه بادوطوفان بشه برجامی مونی

تو دلت مثل دل شیرمی مونه

تو مثل پهنهدریامی مونی

تویی اون گوهر یکدونه من که دل آزرده زدنیاشده ای

من تنها چه کنم تا نبینم که تو انقدرتک وتنها شده ای

من وتو فاصلمون خیلی زیاده وطنم

بین ما نامه رسون ابر وباده وطنم

من وتو فاصلمون خیلی زیاده وطنم

بین ما نامه رسون ابر وباده وطنم

من وتو فاصلمون خیلی زیاده وطنم

بین ما نامه رسون ابر و باده وطنم

 

دانلود آهنگ وطنم از ویگن : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

56 − = 53