آهنگ اسیر از ویگن

به دلم غم های گران

نگهم سرد و نگران

آهنگ اسیر از ویگن

چه بمانم چه بمیرم

ز تو سیرم عمر گذران

تو چه دانی که چنین خم

شده پشتم زین بار گران

ای غم همه جا یاری تو مرا

با من نشوی بیگانه چرا

غمگین چه کنی دنیای مرا

امروز مرا فردای مرا

به بهار زندگی نگران خزان شدم

زغروبی غم فزا به خدا نگران شدم

من شکسته دلم از این غم مانده به جا

چه کنم که غمش هنوز نرهانده مرا

ای غم همه جا یاری تو مرا

با من نشوی بیگانه چرا

من شکسته دلم از این غم مانده به جا

چه کنم که غمش هنوز نرهانده مرا

من شکسته دلم از این غم مانده به جا

چه کنم که غمش هنوز نرهانده مرا

 

دانلود آهنگ اسیر از ویگن : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

77 − 70 =