آهنگ چی شده از احمد آزاد

%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af-%da%86%db%8c-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af

 چی شده چی شده چطور شده

تازگی اخم میکنی با من

چی شده چطور شده

که اخم و تخم میکنی با من

چه کنم چه کنم چیکار کنم

که با دلم روراست باشی

چه کنم چیکار کنم

تو بگو که هرچی خواست باشی

چه کنم چیکار کنم

چه کلک سوار کنم

چه کنم و چیکار کنم

تا دلتو شکار کنم

مثل من پیدا میشه نه والا نه بلا

عاشقی شیدا میشه نه والا نه بلا

مثل من کی دوست داره زلفاتو

مثل من کی دوست داره حرفاتو

اگه داری زود باش بگو

هستی خاطرخواش بگو

اگه داری زود باش بگو

هستی خاطرخواش بگو

مثل من پیدا میشه نه والا نه بلا

عاشقی شیدا میشه نه والا نه بلا

مثل من کی دوست داره زلفاتو

مثل من کی دوست داره حرفاتو

اگه داری زود باش بگو

هستی خاطرخواش بگو

اگه داری زود باش بگو

هستی خاطرخواش بگو

مثل من پیدا میشه نه والا نه بلا

عاشقی شیدا میشه نه والا نه بلا

مثل من کی دوست داره زلفاتو

مثل من کی دوست داره حرفاتو

اگه داری زود باش بگو

هستی خاطرخواش بگو

اگه داری زود باش بگو

هستی خاطرخواش بگو

 

 

دانلود آهنگ چی شده از احمد آزاد : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 5 = 3