آهنگ نهان مکن از حسن شماعی زاده

آهنگ نهان مکن از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم شب بارونی منتشر شد.

دوش چه خورده ای دلا راست بگو نهان مکن

چون خمشان بی گنه روی بر آسمان مکن

آهنگ نهان مکن از حسن شماعی زاده

باده خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای

بوی شراب میزند خربزه در دهان مکن

دوش شراب ریختی وز بر ما گریختی

بار دگر گرفتمت بار دگر چنان مکن

ای دل پاره پاره ام دیدن او است چاره ام

او است پناه و پشت من تکیه بر این جهان مکن

ای همه خلق نای من پر شده از نوای تو

گر نه سماع باره ای دست به نای جان مکن

ناله مکن که نای من ناله کند برای تو

گرگ تویی شبان منم خویش چو من شبان مکن

باده بنوش مات شو جمله تن حیات شو

باده چون عقیق بین یاد عقیق کان مکن

باده عام از برون باده خاص از درون

بوی دهان بیان کند تو به زبان بیان مکن

دانلود آهنگ نهان مکن از حسن شماعی زاده : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 5 = 1