آهنگ فریاد عشق از حسن شماعی زاده

آهنگ فریاد عشق از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم پرستش منتشر شد.

رنگ پوست من سیاه ولی اشکم چشمه زلال

مونده خون پنجه ها به تن دیواری محال

آهنگ فریاد عشق از حسن شماعی زاده

ای حریر سفید برتر به تن من جامه شبانه

جرم من تن سیاهم غم من فریاد این زمانه

ما با هم برادریم همه مون با هم برابریم

حالا هر رنگی اگه باشیم همه مون همه خون یه قلبیم

من از تو دلگیر تو از من بیزار میون ماها همیشه دیوار

من دلتنگم از این رنگم من یک سیاهم اینه گناهم

من از تو دلگیر تو از من بیزار میون ماها همیشه دیوار

رنگ سرنوشت من چرا باید رنگ من باشه

من شیشه ام آخه سفغید چرا باید سنگ من باشه

رنگ پوست من سیاه ولی اشکم چشمه زلال

مونده خون پنجه ها به تن دیواری محال

ما با هم برادریم همه مون با هم برابریم

حالا هر رنگی اگه باشیم

همه مون همه خون یه قلبیم

رنگ پوست من سیاه ولی اشکم چشمه زلال

مونده خون پنجه ها به تن دیواری محال

ای حریر سفید برتر به تن من جامه شبانه

جرم من تن سیاهم غم من فریاد این زمانه

ما با هم برادریم همه مون با هم برابریم

حالا هر رنگی اگه باشیم همه مون همه خون یه قلبیم

من از تو دلگیر تو از من بیزار میون ماها همیشه دیوار

من دلتنگم از این رنگم من یک سیاهم اینه گناهم

دانلود آهنگ فریاد عشق از حسن شماعی زاده : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 + 6 =