آهنگ بت شکن از حسن شماعی زاده

آهنگ بت شکن از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم پرستش منتشر شد.

یک شب سرد و غمگین

بار سفر رو بستی

از شهر من تو رفتی

قلب منو شکستی

آهنگ بت شکن از حسن شماعی زاده

به عشق تو لج کردم

کشتم تو رو تو قلبم

بت تو رو شکستم

به قتل عشق نشستم

هرگز در باورم نبود

بعد تو عاشقم میشم

به پای عشق تازه

افتاده . صادق میشم

یه روز دیدم . یه وقتی

دوباره عادت شده

خواستن تو بی وفا

مثل عبادت شده

رفتم فراموشت کنم

ترک آغوشت کنم

آتش عشق تو نذاشت

همیشه خاموشت کنم

یک شب سرد و غمگین

بار سفر رو بستی

از شهر من تو رفتی

قلب منو شکستی

از دیده که تو رفتی

از قلب من نرفتی

بتخونه رو شکستم

شکسته . بت پرستم

عشق اول تو هستی

عشق آخر تو هستی

دلی که با تو خوش بود

چه آسون تو شکستی

یک شب سرد و غمگین

بار سفر رو بستی

از شهر من تو رفتی

قلب منو شکستی

یک شب سرد و غمگین

بار سفر رو بستی

از شهر من تو رفتی

قلب منو شکستی

دانلود آهنگ بت شکن از حسن شماعی زاده : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

− 1 = 2