آهنگ داماد از حسن شماعی زاده

آهنگ داماد از حسن شماعی زاده که در قالب آلبوم پرستش منتشر شد.

خواستگار ای اومدن همشون با هدیه ها

همشون با هدیه ها

آهنگ داماد از حسن شماعی زاده

دسته بدسته اومدن

اون یکی شاه پسر از سز بازار اومده

این یکی افسره و با صد تا سرباز اومده

شما بگین شما بگین

توی این خواستگارا کی میشه دوماد ایشالا

توی این خواستگارا کی میشه دوماد ایشالا

یکیشون تاجره و یکی دیگشون حجره داره

اینیکی در خونه بازه همیشه سفره داره

یکیشون قد بلند ابرو کشیده شازدس

اینیکی وزیره و اقبال تابنده داره

یکیشون خیلی خوبه

یکیشون خیلی خوبه

همگی بگین ماشالا

ماشالا

خدا قسمت بکنه

خدا قسمت بکنه

برای شما ایشالا

ایشالا

دوماد ما باید شازده باشه

عاشقونه دلو باخته باشه

دوماد ما باید شازده باشه

عاشقونه دلو باخته باشه

واسه عروس دلنازک ما دو سه ملیونی اندوخته باشه

دوماد ما باید شازده باشه

عاشقونه دلو باخته باشه

واسه عروس دلنازک ما دو سه ملیونی اندوخته باشه

یکیشون خیلی خوبه

یکیشون خیلی خوبه

همگی بگین ماشالا

ماشالا

خدا قسمت بکنه

خدا قسمت بکنه

برای شما ایشالا

ایشالا

واسه دختر شما

واسه دختر شما

خواستگار ای اومدن

همشون با هدیه ها

همشون با هدیه ها

دسته بدسته اومدن

اینیکی مالکه و هزار هزار اجاره دار

اونیکی رئیسه با یه فامیل ابرودار

شما بگین شما بگین

توی این خواستگارا کی میشه دوماد ایشالا

توی این خواستگارا کی میشه دوماد ایشالا

یکیشون دکترو و یکی دیگشون مهندسه

این یکی استاد جبر و حسابو هندسه

یکیشون تو کار الماس یکیشون تو کار فرش

یکیشون از راهدور فردا قراره برسه

یکیشون خیلی خوبه

یکیشون خیلی خوبه

همگی بگین ماشالا

ماشالا

دانلود آهنگ داماد از حسن شماعی زاده : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 49 = 53